Copyright Anne-Mee

Alle billeder på Anne - Mee's hjemmeside er beskyttede i henhold til lov om ophavsret m.v.

Der må ikke fremstilles fysiske eller elektroniske kopier af billederne; ligeledes må billederne ikke udstilles, ophænges i offentlige rum eller anvendes kommercielt.

Det er dog tilladt at udprinte billeder på papir til eget privat brug.

Al anden brug af billederne kræver rettighedsholderens samtykke.

Overtrædelse af ovennævnte vilkår indebærer en ophavsretskrænkelse, som medfører krav om erstatning og straf efter ophavsretslovens reglerTil forside